Open menu Close menu
20160219 barnimages 04

Leerbanen

Wat is een leerbaan?

Een goede opleiding is belangrijk voor het vinden van de beste baan die bij je past. En hoe vind je deze beter dan door te leren en werken tegelijk? Tijdens een leerbaan kun je bij een bedrijf werken én een opleiding volgen, waarna je met een behaald certificaat of een diploma meer kans maakt op een baan. Door lerend werken en werkend leren krijg je dus meer kansen op de arbeidsmarkt.

In een leerbaan kun je, gedurende drie maanden tot maximaal een half jaar, bij een bedrijf werken én een opleiding volgen. Het bedrijf waar je werkt en leert, is een erkend leerbedrijf.

Je kunt kiezen voor de volgende leerbanen:

  • De beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • De beroepsopleidende leerweg (BOL)
  • Een combinatie van BBL en BOL

Voordelen van een leerbaan

Door een leerbaan leer je een beroep in de praktijk, waardoor je meer kansen krijgt op de arbeidsmarkt.

Veel werkzoekenden en werkenden ontbreekt het aan een goede opleiding. Ook mensen zonder diploma en met een taalachterstand kunnen door een leerwerktraject hun kansen op werk verbeteren.

Wat mag je verwachten van jouw leerbedrijf?

Een leerbedrijf is officieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming van jouw opleiding. Zo'n bedrijf moet voldoen aan een aantal voorwaarden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

  • Je krijgt een werkplek die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. Bovendien kun je het beroep uitoefenen waarvoor je een opleiding volgt. Je kunt (een belangrijk deel van) de opdrachten doen die je nodig hebt om jouw opleiding met succes af te ronden.
  • Je krijgt begeleiding van een praktijkopleider. Een praktijkopleider heeft vakinhoudelijk gezien minimaal het opleidingsniveau waarvoor hij of zij jou opleidt. Verder is de praktijkopleider in staat vakkennis op een goede manier over te dragen. Deze zogenoemde onderwijsvaardigheid kan de praktijkopleider aantonen, bijvoorbeeld aan de hand van relevante diploma's, certificaten of ervaring.
  • Jouw leerbedrijf houdt regelmatig contact met jouw onderwijsinstituut. Zo blijft het bedrijf op de hoogte van het verloop van jouw praktijkopleiding.
  • Je wordt op een gestructureerde manier opgeleid. Bijvoorbeeld met behulp van een praktijkleerplan of begeleidingsinstrumenten.
  • Jouw leerbedrijf maakt tijd, ruimte en middelen voor je vrij.
  • Jouw leerbedrijf laat zich bij de praktijkopleiding ondersteunen door een consulent van een kenniscentrum.

Hoe verloopt een leerwerktraject?

Als het leerwerktraject goed verloopt, krijg je een tijdelijk contract van minimaal anderhalf jaar. De werkgever biedt jou dan een contract met reguliere arbeidsvoorwaarden aan en betaalt je volgens de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), schaal 1. Heeft de werkgever tijdens deze contractperiode een vacature, dan bent jij kandidaat voor deze functie.

Na afloop van de tijdelijke contractperiode kun je een vast contract krijgen, met reguliere arbeidsvoorwaarden.

Waar vind ik een Leerbaan?