Open menu Close menu
Minister Bussemaker in de klas

Levenlanglerenkrediet

Levenlanglerenkrediet

Lenen voor collegegeld of lesgeld

Wil één van jouw werknemers een opleiding gaan volgen, maar heeft hij geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het 'levenlanglerenkrediet'. Voor het mbo gaat de regeling in per 1 augustus 2017, voor hbo en universiteit per 1 september 2017.

 

Voorwaarden

De werknemer komt in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet als hij aan alle voorwaarden voldoet, te weten:

  • De werknemer doet een voltijd- óf deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, of  doet een voltijdopleiding (bol) aan het mbo;
  • De werknemer doet een wettelijk erkende opleiding in Nederland;
  • De werknemer heeft de Nederlandse nationaliteit; Ook als niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III of IV kan de werknemer  het levenlanglerenkrediet krijgen. Heeft de werknemer een verblijfsvergunning type I? Vul dan het nationaliteitenschema in om te zien of de werknemer het krediet kan krijgen. Komt de werknemer, zijn partner of een van zijn ouders uit een EU/EER-land of Zwitserland? Ook dan komt de werknemer in aanmerking;
  • De werknemer heeft geen recht (meer) op studiefinanciering;
  • De werknemer is op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar;
  • De werknemer is  30 jaar of ouder óf heeft al een diploma voor hbo of universiteit en gaat nu een 2e studie doen;
  • Het collegegeld of lesgeld van de werknemer wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld jou als werkgever.

 

Aanvragen

De werknemer kan het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen, via Mijn DUO.

 

Hoelang lenen

De werknemer kan het krediet krijgen voor de duur van zijn opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doet de werknemer een deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, dan krijgt de werknemer 1 jaar extra.

 

Hoeveel lenen

De werknemer kan per jaar het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Betaalt de werknemer instellingscollegegeld of cursusgeld? Dan kan de werknemer meer lenen, tot maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld.  De werknemer kan nooit meer levenlanglerenkrediet krijgen dan hij aan collegegeld of lesgeld moet betalen.

 

Terugbetalen

De aflossing start op 1 januari na het afronden van de opleiding. De werknemer heeft dan 15 jaar de tijd om zijn lening terug te betalen, inclusief rente. Hoeveel de werknemer iedere maand moet aflossen, is afhankelijk van zijn inkomen.