Open menu Close menu
Minister Bussemaker in de klas

Levenlanglerenkrediet

Levenlanglerenkrediet

Lenen voor collegegeld of lesgeld

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar heeft u geen recht (meer) op studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Dit heet het 'levenlanglerenkrediet'. Voor het mbo gaat de regeling in per 1 augustus 2017, voor hbo en universiteit per 1 september 2017.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet als u aan alle voorwaarden voldoet:

  • U doet een voltijd- óf deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, of u doet een voltijdopleiding (bol) aan het mbo.
  • U doet een wettelijk erkende opleiding in Nederland.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
    Ook als niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III of IV kunt u het levenlanglerenkrediet krijgen. Heeft u een verblijfsvergunning type I? Vul dan het nationaliteitenschema in om te zien of ook u het krediet kunt krijgen. Komt u, uw partner of een van uw ouders uit een EU/EER-land of Zwitserland? Ook dan komt u in aanmerking.
  • U heeft geen recht (meer) op studiefinanciering.
  • U bent op het moment van aanvragen jonger dan 55 jaar.
  • U bent 30 jaar of ouder óf u heeft al een diploma voor hbo of universiteit en gaat nu een 2e studie doen.
  • Uw collegegeld of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld uw werkgever.

Aanvragen

U kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen, via Mijn DUO.

Hoelang lenen

U kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar. Doet u een deeltijdopleiding aan hbo of universiteit, dan krijgt u 1 jaar extra.

Hoeveel lenen

U kunt per jaar het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Betaalt u instellingscollegegeld of cursusgeld? Dan kunt u meer lenen, tot maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld.
U kunt nooit meer levenlanglerenkrediet krijgen dan u aan collegegeld of lesgeld moet betalen.

Terugbetalen

De aflossing start op 1 januari na het afronden van uw opleiding. U heeft dan 15 jaar de tijd om uw lening terug te betalen, inclusief rente. Hoeveel u per maand moet aflossen, is afhankelijk van uw inkomen.