Open menu Close menu
20160219 barnimages 04

Onze dienstverlening

Het Leerwerkloket

Het Leerwerkloket in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, bevorderen van mobiliteit van medewerkers, loopbaanadvies, inzet op Taalakkoord (aanpak laaggeletterdheid) het gebruik van levenlanglerenkrediet en het Ervaringscertificaat (EVC). 
Vanaf 1 januari 2017 hebben wij geen projectstatus meer en is Leren en Werken een permanente onafhankelijke dienstverlening in deze arbeidsmarktregio.

Leren en werken door de hele arbeidsmarktregio

Het Leerwerkloket Noordoost-Brabant is één van de uitvoeringsorganisaties van Noordoost Brabant Werkt, het arbeidsmarktprogramma van Noordoost-Brabant. In dit programma werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de regio samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een leven lang leren. Het leerwerkloket is nauw verbonden met het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden én werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

Hebt u een vraag over bijvoorbeeld het duurzaam invullen van een vacature waarbij de combinatie werken en leren niet aan de orde is, klik dan hier

Organisatie en financiering

Het leerwerkloket Noordoost-Brabant wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen onze partners bij aan het programma.

Het Landelijk Programmateam Leren en Werken werkt op landelijk niveau ook samen met andere organisaties die actief zijn op het terrein van Leren en Werken.