Open menu Close menu
kantoor

Onze partners

De kracht van Leren en Werken: onze partners versterken de samenwerking, brengen expertise in en ondersteunen leerwerkprojecten van Leren en Werken.

Leren en Werken Noordoost Brabant  is één van de uitvoeringsorganisaties van AgriFood Capital Werkt!, het arbeidsmarktprogramma van Noordoost-Brabant. In dit programma werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de regio samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een leven lang leren. Leren en Werken is nauw verbonden met het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant. Gezamenlijk ontwikkelen wij activiteiten, leerwerkprojecten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

 

De volgende partners zijn voor Leren en Werken onmisbare schakels in onze dienstverlening:


agrifood_capital_logo.jpg