Open menu Close menu
Pijl groen

-Update Covid-19- ZZP aanvalsplan

AANVALSPLAN ZZP NOB:

  's-Hertogenbosch, 20 maart 2020 - Wethouder Huib van Olden, voorzitter van deze arbeidsmarktregio onderkent de noodzaak om nu snel met aanvullende acties en maatregelen op regionaal niveau te komen. Veel zzp’ers in de regio Noordoost Brabant hebben het zwaar met de maatregelen die rondom het coronavirus zijn genomen. De rijksoverheid heeft voor zzp’ers maatregelen geformuleerd om het leed te verzachten. De arbeidsmarktregio Noordoost Brabant heeft aangestuurd op een aanvalsplan voor de regio met aanvullende acties en maatregelen die de zzp’er weerbaarder maakt voor de gevolgen van deze situatie.     

Waar worstelt de zzp’er mee? Veel zzp’ers zien hun inkomsten snel opdrogen door het verlies van opdrachten en het niet meer kunnen aanbieden van producten of diensten. Veel gehoorde opmerkingen van de zpp’er zijn: hoe kom ik deze situatie weer te boven? Waar kan ik terecht met vragen over regelingen? Hoe kan ik het juiste netwerk aanboren om mijn diensten aan de man of vrouw te kunnen brengen? Hoe geef ik mijn onderneming tijdens en na deze omstandigheden vorm?  En - wat nu van groot belang is- waar kan ik kosteloos en laagdrempelig terecht met alle vragen en onzekerheden? Bij veel zzp’ers zit er geen, of nauwelijks, vet op de botten.

Wat gaan we doen in de regio? Vastgesteld is dat er naar aanleiding van deze situatie voor zzp’ers uit deze regio meer nodig is dan hetgeen nu wordt geboden. Sinds twee jaar kent deze arbeidsmarktregio een succesvol project voor zzp’ers. Het zzp NOB BOOST project wordt door o.a. de 16 gemeenten uit de regio ondersteunt en richt zich op zzp’ers die support nodig hebben. De support is gericht op onder andere het versterken van talenten, verbreden en verbinden van het netwerk en een veilige basis voor ondernemen creëren. Het zzp NOB BOOST project geeft vorm aan aanvullende maatregelen die de zzp’er weerbaar(der) en sterker kan maken. We gaan zzp’ers helpen manieren te vinden om opdrachten (gedeeltelijk) door te laten lopen.  We laten de kansen zien van deze situatie, want die zijn er ook! Er komt één centrale online plek voor de regio waar informatie te vinden is, waar vragen gesteld kunnen worden en antwoorden worden gegeven. Op deze manier kunnen zzp’ers volledige en correcte informatie vinden over uiteenlopende thema’s. De zzp’er krijgt hier de gelegenheid op een overzichtelijke en snelle manier informatie te filteren.

“Ook komt er een kennisportaal om zzp’ers voor wie het mogelijk is om werkzaamheden online of anderszins door te zetten, te ondersteunen en op weg te helpen. De zzp’er kan online werken aan het versterken van zijn onderneming en zo later beter beslagen ten ijs komen met een aanbod dat aansluit op de vraag die markt stelt”, aldus Van Olden.

Vorig jaar is een app gelanceerd die de zzp’er helpt de klant beter in beeld te brengen. De app wordt doorontwikkeld en sluit aan bij het te vormen kennisportaal. Door de app te downloaden en de modules te doorlopen krijgt de zzp’er meer inzicht in de mogelijkheden de klant te bereiken. Het laat zzp’ers kritisch nadenken over zichzelf, hun product of dienst én hun bedrijf. Ook deze app is erop gericht dat de zzp’er een aanbod creëert dat aansluit op de vraag van de markt.

Zodra het mogelijk is, organiseren we de 3e editie van het zzp BOOST event, een middag waarin zzp’ers uit de regio worden geïnspireerd en geïnformeerd met een afsluitend netwerkmoment. Daarnaast gaan we Talent Events vóór en dóór zzp’ers organiseren. Dit zijn bijeenkomsten waarin informatieoverdracht, opbouw van onderneming, vergroten van ondernemersvaardigheden en verbreding van het netwerk centraal staat. De focus komt te liggen op hoe je als zzp’er na een crisis verder moet met (de doorontwikkeling van) de onderneming.

We gaan onze diensten en (digitale) producten onder de aandacht brengen van zzp’ers. Dit doen we op onze website met informatieve blogs, we gaan de digitale community uitbreiden, we informeren de zzp’er met promotievideo’s, onze nieuwsbrieven worden met een hogere frequentie verspreid en natuurlijk zetten we daarnaast ook social media in om snel en doeltreffend de zzp’er via Facebook en LinkedIn te bereiken.

 

Voor meer informatie: Marieke Tetteroo, projectleider

06-50087340

marieke.tetteroo@wspnoordoostbrabnt.nl

 


Het zzp Boost Project is een initiatief van o.a. de 16 samenwerkende gemeenten van de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant uitgevoerd door het Werkgeversservice Punt. In dit project worden activiteiten en instrumenten ontwikkeld om de kleine ondernemers wendbaarder en weerbaarder te maken. Dat is niet alleen in van belang voor een goede toekomst voor de individuele zzp’er maar ook voor de economie en welvaart van Noordoost Brabant.

Deze samenwerking is uniek voor Nederland. De arbeidsmarktregio Noordoost Brabant wil daarin een voorbeeld zijn voor andere regio’s. Wethouder Menno Rozendaal is bestuurlijk trekker van deze regionale aanpak.